Gå till:

Försommarbete på tall – ett skogligt problem

Försommarbete på tall är ett relativt okänt fenomen, som är vanligare än vi tror, och kan skapa stora problem i ungskogarna – kanske i klass med det mer kända vinterbetet.

Alla vet att tall är viktig vinterföda för älg, och att lövträd är viktigt på sommaren. Mindre känt är att tall också betas på sommaren och detta påverkar trädens växtsätt och försämrar kvaliteten. De första rapporterna om försommarbete kom så sent som i slutet av 1970- talet. Vi vet dock inte om detta då var ett nytt fenomen, eller om det bara inte hade beskrivits tidigare.

Betesskadorna drabbar ofta toppskottet och ger krokiga, buskiga träd. De få inventeringar som gjorts indikerar att skadorna kan vara omfattande, 10 procent av huvudstammarna kan vara toppskottsbetade en sommar. Det kan jämföras med det mål på högst 2–3 procent älgskador per år som en del av skogsbruket har satt upp. Skadorna uppträder ofta fläckvis, och om man röjer bort skadade träd riskerar man att få en luckig skog. Sannolikt finns det ett samband mellan älgtäthet och sommarbete, men det är svårt att visa det säkert.

Nr 1-2008    Publicerad 2008-01-01 01:00
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Roger Bergström

Skogforsk
 018-18 85 59

Göran Bergqvist

Svenska Jägareförbundet
 0155-24 62 09

Linda Burström

Sveaskog
 0933-615 52
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.