Gå till:

Underlag för produktionsnormer för extra stora engrepsskördare i slutavverkning

Från 2003 till 2006 har Skogforsk genomfört ett antal studier av extra stora engreppsskördare i slutavverkning. Här redovisas delar av resultaten från dessa studier som grund för produktionsnormer.

Data till denna Redogörelse utgörs av fyra separata studier av Rottne H20 och Valmet 941 i lätt terräng i mellersta Sverige. Tillsammans omfattar materialet 1 494 träd. Vid bearbetningen av dessa delades tidsåtgången in i tre grupper. Tidsgrupperna överensstämmer med den naturliga arbetscykeln för maskintypen enligt följande:

  • Tidsåtgång för körning
  • Tidsåtgång för fällning och upparbetning
  • Övrig tid

Strävan har varit att uttrycka tidsåtgången i så generella termer som möjligt. Det har gjorts genom att utforma tidsfunktioner för de tre tidsgrupperna. Avslutningsvis redovisas ett exempel på hur funktionerna kan användas som del i en produktionsnorm.
De samband mellan tidsåtgång och produktionspåverkande faktorer som erhölls i studierna, kan som i tillämpningsexemplet, användas till en blankettbaserad produktionsnorm eller i datorbaserade normer.

Nr 27-2007    Publicerad 2007-01-01 23:52
Företagande
Nyckeltal
Teknik & maskinarbete
Avverkning
Maskinteknik
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Torbjörn

Brunberg

Tidigare anställd
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.