Gå till:

Skogsbrukets kostnader och intäkter: 2006 – året mellan Gudrun och Per

Under 2006 ökade virkespriserna jämfört med året innan. Kostnaden för föryngringsavverkning var oförändrad medan gallringskostnaden ökade. Det visar Skogforsks och Skogsstyrelsens gemensamma enkät.

Kostnaden för skogsvård var i princip samma som 2005 – för de flesta delposter ökade den lite, men sjönk något för plantering i södra Sverige och markberedning i norra.

Skogsbrukskostnaden sjönk i södra Sverige, främst för att merparten av de dyra avverkningarna efter Gudrun hade klarats av redan under 2005. I norra Sverige var skogsbrukskostnaden oförändrad. För rotköp och avverkningsuppdrag steg kostnaden på grund av högre anskaffningskostnad för virket.

De ökade transportkostnaderna beror bland annat på högre dieselpriser och längre medeltransportavstånd.

Nr 23-2007    Publicerad 2007-01-01 09:00
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Torbjörn

Brunberg

Tidigare anställd
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.