Gå till:

Sitkagran och Douglasgran – alternativ för ett nytt klimat

Sitkagran och Douglasgran är redan i dag bra komplement till vanlig gran. Båda trädslagen har virkesegenskaper som liknar våra inhemska barrträds och de passar väl in i våra skötselrutiner.

Det finns goda erfarenheter av sitkagran i Norge, Danmark och Skottland. Produktionen är hög, som ett genomsnitt växer den 20 till 30 procent bättre än vanlig gran i nordiska försök. Den kan skötas som vanlig gran. Gallringsfritt skogsbruk med kort omloppstid är ett alternativ om man vill minska risken för stormskador och röta. I dag bör frö hämtas från Danmark, men om några år kommer ett ny svenskt fröplantage att ge frö.

Douglasgran är ett annat alternativ för södra Sverige. Den har hög produktionspotential och ger ett värdefullt virke.

Eftersom testresultat och erfarenheter av tillgängligt skogsodlingsmaterial är begränsat, rekommenderas försiktig användning, gärna i blandning med andra trädslag och på begränsade arealer.

Nr 35-2007    Publicerad 2007-07-01 17:00
4 Kommentarer
Läs mer
Författare

Bo

Karlsson

Tidigare anställd
 070 - 540 88 09
Kommentarer (4)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.
Bo Karlsson, Skogforsk  8 år sedan
Självspridningspotentialen för sitka kan nog betraktas som relativt begränsad. Den kan inte betraktas som invasiv.
Niki, Neonatur  8 år sedan
När denna börjar förvilda sig och sprida sig hur blir det då, menar när en icke inhemsk snabbväxande, såpass stort träd börjar få fäste. Trycks inte mycket annat bort då?
Bo Karlsson, Skogforsk  8 år sedan
Med det menar jag att man har goda erfarenheter vad beträffar produktion och vitalitet. Att sedan sitkagran inte är accepterad pga att den inte är inhemsk är en annan fråga.
Niki, neonatur  8 år sedan
Hur menar du med goda erfarenheter från Norge? Sitkagranen har ju nu börjat kallas för pöbelgran.. Kommentarer på detta?