Gå till:

Gödslingskalkyl – räkna med skogsgödsling i Kunskap Direkt

Med verktyget Gödslingskalkyl i Kunskap Direkt kan en skogsägare nu beräkna hur mycket extra virke en skogsgödsling med kväve ger och hur lönsam investeringen är.

Gödsling är den enda skogsvårdsåtgärd som kan skapa mer virke på kort sikt. En gödsling med 150 kilo kväve per hektar kan på tio år ge en ökad tillväxt med upp till 20 kubikmeter per hektar, beroende på bestånd och läge i landet. Den ekonomiska avkastningen kan vara 10–15 procent per år vilket är svårslaget i skogliga sammanhang.

Men det är inte alltid gödsling lönar sig. Om beståndet är luckigt, växer på för mager eller för bördig mark eller innehåller mycket löv kan gödslingen bli en förlustaffär. Det finns också bestånd som inte bör gödslas av miljöskäl.

Gödslingskalkyl är en del av rådgivningsportalen Kunskap Direkt, där skogsägarna kan få råd om skogsskötsel direkt på webben. Skogsägaren anger ett bestånds läge i landet, ålder, volym, diameter och trädslagsblandning. Gödslingskalkyl räknar då ut volymökningen och den ekonomiska avkastningen av en gödsling. Med detta verktyg kan en skogsägare styra gödslingen till de bestånd där den gör störst nytta.

Nr 29-2007    Publicerad 2007-07-01 11:00
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Staffan

Jacobson

Tidigare anställd
 070 - 516 85 47

Mats Hannerz

Silvinformation
 070-528 85 54,
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.