Gå till:

Spårdjupsmätning efter Valmet 890 med boggieband – Magnum och Ecotrack HS

Markskador får konsekvenser för skogsbrukets ekonomi samt för vår natur och miljö.

Skogsmaskinernas påverkan på marken är ett ständigt aktuellt ämne och spårdjupsprov har utförts i flera omgångar av Skogforsk.

Skadorna leder till att näringsämnen och metaller urlakas, rötter går sönder och den naturliga vattentransporten påverkas.

Ett sätt att öka kontaktytan mot marken är att använda s.k. boggieband, ett band som går över båda hjulen i boggin. Dessa används ofta som slirskydd för att öka greppet, men nu har även band för att öka kontaktytan tagits fram. Ett av de vanligaste boggibanden på marknaden är Ecotrack, som är konstruerat för grepp med smala ribbor och en kant för att maskinen inte skall halka på stenar. Det har dessutom kommit nya boggieband som är utformade för att öka bärigheten mot underlaget. Ett av dessa är Magnumbanden vars ribbor är bredare och tätare. Magnumbanden är dessutom breddade så att de går utanför hjulet, allt för att öka bärigheten.

Båda dessa två boggieband testades den 24–25 oktober på samma åker som användes vid prover utförda 1989–1990.

Nr 44-2006    Publicerad 2006-06-30 11:03
Skogsskötsel
Markberedning
Teknik & maskinarbete
Maskinteknik
Hänsyn
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Marie Jonsson

Skogforsk
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.