Gå till:

Bränsleförbrukning och miljöpåverkan vid drivning och vidaretransport

Med ett ökat fokus på miljön och med stigande drivmedelspriser har arbetet med att sänka bränsleförbrukning och emissioner intensifierats. miljöpåverkan utvecklats.

Här beskrivs översiktligt hur skogsbrukets bränsleförbrukning och miljöpåverkan utvecklats.

Utgångspunkten för detta PM har varit att bestämma bränsleförbrukningen per producerad enhet för åren 1985, 1995 och 2005. Det har också gjorts en framåtblick och en bedömning av potentiella möjligheter till ytterligare förbättringar. Analysen avser mekaniserade system i skogsbruket. En svårighet har varit att det saknas offentlig, systematiskt insamlad statistik, som skulle kunna utnyttjas för att beskriva utvecklingen under den aktuella tidsperioden.

Detsamma gäller statistikinformation för enskilda företag. Den officiella statistiken över drivmedelsförbrukningen har inte den upplösning eller tillförlitlighet som behövs för att nå syftet i denna studie. Till exempel är det omöjligt att med utgångspunkt i dessa underlag relatera bränsleförbrukningen till utfört arbete. Däremot finns det uppgifter om hur drivnings- och transportarbetet förändrats, vilka typer av maskiner och fordon som använts, vilken bränsleförbrukning dessa haft samt deras produktivitet.

Nr 33-2006    Publicerad 2006-01-01 06:24
Transport & logistik
Transportfordon
Virkes & bränsleegenskaper
Mätteknik
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Claes

Löfroth

Tidigare anställd
 070 - 515 85 07

Lennart

Rådström

Tidigare anställd
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.