Gå till:

VägRust – planeringsstöd för prioritering av vägförbättringar

VägRust är ett beslutsstöd som identifierar vilka flaskhalsar i vägnätet som är mest kostnadseffektiva att bygga bort. Med VägRust kan resurserna för upprustning användas maximalt effektivt. Det har utvecklats av Skogforsk och Linköpings universitet.

Det blir allt viktigare att hålla ett jämnt virkesflöde från skog till industri året om. För att klara detta är det viktigt att bygga bort vägnätets flaskhalsar som stoppar flödet under tjällossning och regnperioder. Med ett nytt beslutsstöd kan ett företag se vilka vägförbättringar som ska prioriteras.

Beräkningarna i VägRust bygger på planerade avverkningsvolymer och bedömt industribehov fördelat på olika årstider. Dessa uppgifter kopplas till data om vägnätet, som hämtas från den Nationella Vägdatabasen (NVDB). I en optimeringsmodell räknar VägRust fram ett investeringsförslag som redovisas på en karta.

Programmet har med framgång testats i en fallstudie men ännu återstår en del arbete för att förkorta beräkningstiderna. I fallstudien blev körningstiderna för optimeringen mycket långa, men under sommaren 2006 har en utveckling av modellen lett till betydligt kortare beräkningstider.

Nr 19-2006    Publicerad 2006-07-01 14:00
Transport & logistik
Vägar
Flödesplanering
Programvaror
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

MIFR

Mikael Rönnqvist

NHH
 070-776 35 65
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.