Gå till:

Skogsbrukets kostnader och intäkter: 2005 – stormens år

I januari 2005 drabbade stormen södra Sverige. Det medförde ökade drivningskostnader och sänkta virkespriser. I norra Sverige stod drivningskostnaderna stilla, men virkespriserna ökade något. Det visar en enkät om skogsbrukets kostnader och intäkter.

Avverkning: I norra Sverige var kostnaden för föryngringsavverkning samma som 2004 och för gallring sjönk den något. I södra Sverige blev kostnaden för att ta tillvara stormvirket ungefär lika hög som för vanlig gallring.

Skogsvård: Kostnaden sjönk för plantering och röjning, medan den ökade något för gödsling och markberedning.

Skogsbrukskostnad: Kostnaden för administration sjönk något, men sammantaget ökade skogsbrukskostnaden på egen skog både i södra och norra Sverige.

Industrins råvarukostnad sjönk per kubikmeter i södra Sverige för alla sortiment utom för lövmassaved.

Nr 16-2006    Publicerad 2006-07-01 11:00
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Torbjörn

Brunberg

Tidigare anställd
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.