Gå till:

Röj lövskogen tidigt – och hårt!

Många lövungskogar får stå oröjda alltför länge och sänker beståndets framtida värde. Med en hård tidig röjning kan huvudstammarna behålla en stor krona och utnyttja den snabba tillväxten i ungdomsfasen. Det visar en röjningsstudie i lövungskogar.

Det finns idag ganska stora arealer med självföryngrad björk, asp och al. Om dessa skogar sköts på rätt sätt kan de utvecklas till värdefull timmerskog. I en studie i åtta lövungskogar har olika röjningsstrategier testats: normal röjning, extra hård röjning och försenad röjning.

Efter fem år var det avsevärda skillnader mellan röjda och oröjda ytor. Huvudstammarna på de röjda ytorna hade 20–30 procent högre brösthöjdsdiameter och ca 25 procent högre andel grön krona, vilken driver trädens tillväxt.

Undersökningen visar fördelarna med en tidig och väl genomförd skötsel. Vi måste inse att lövskogens potential bara kan förverkligas om den sköts i rätt tid och på rätt sätt, inte minst i ungdomen.

Med en ny skötselstrategi, anpassad till lövträdens tillväxtdynamik, och med tidigare och hårdare röjningar, kan björk, asp och al spela en viktigare roll i det svenska skogsbruket.

Nr 22-2006    Publicerad 2006-07-01 17:00
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Lars

Rytter

Tidigare anställd
 070 - 560 04 05

Martin Werner

Skogforsk
 0418-47 13 01,
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.