Gå till:

Upparbetning av stormskadad skog

Syftet med projekt var att kartlägga och beskriva de system, maskiner och motormanuell arbetskraft som arbetar i stormkatastrofområdet i södra Sverige.

Systemen har analyserats med avseende på arbetssäkerhet samt prestation och kostnad vid bilväg.

Det är ett Skogforsk-projekt som gjorts i samarbete med Sveaskog, Södra skogsägarna och Holmen Skog.

Resultaten bygger delvis på litteratur från tidigare upparbetning av stormfälld skog men framför allt på fältstudier och intervjuer av entreprenörer och tjänstemän.

Uppföljning och erfarenheter visar att stora skördare, skotare och motormanuell losskapning är det effektivaste och billigaste systemet när det fungerar som bäst. Grävmaskiner med gripsåg eller motsvarande är att föredra ur säkerhetssynpunkt eftersom den ersätter motormanuellt arbete men systemet fungerar bara under vissa förhållanden. Det är viktigt att anpassa metod och maskinsystem efter objektets storlek och skadegrad och i samtliga fall arbeta med största möjliga säkerhetstänkande. Variationen av maskinsystem och arbetsmetoder medför möjligheter att hitta effektiva system och arbetsmetoder som innebär minimerad risk för dem som arbetar i skogen.

Nr 31-2005    Publicerad 2005-01-01 06:00
Skogsskötsel
Röjning
Planering
0 Kommentarer
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.