Gå till:

Avverkning i stormskadad skog

Ta först reda på hur mycket skog som blåst ner innan nya maskinresurser engageras och utbilda alla personal i hur man arbetar säkert i stormfälld skog.

Artikeln baseras på Resultat 14-2005.

Naturligtvis måste man komma igång med upparbetningen så fort som möjligt efter en storm, å andra sidan måste arbetet planeras ordentligt så att rätt maskiner sätts in i rätt skog. Skogforsk har gjort fältbesök och intervjuat skogstjänstemän och entreprenörer som arbetat i de stormskadade skogarna efter Gudrun, och erfarenheten är att:

Stora skördare/skotare och motormanuell losskapning ger i flest fall lägst kostnad och högst prestation.

Säkerheten ökar med erfaren arbetskraft och rätt säkerhetsutrustning.

Grävmaskin med gripsåg eller liknande kan ersätta motormanuell losskapning och är säkerhetsmässigt att föredra.

Grävmaskiner med gripsåg höjer prestationen på mellanstora skördare, men innebär ökade kostnader för maskinflytt och administration.

Grävare med skördaraggregat kan p.g.a. kraften i basmaskin och kran hålla en hög prestation även under svåra förhållanden, men är inte alltid anpassade för skogligt arbete och virkeshanteringen riskerar att bli sämre.

Läs Resultat 14-2005 i sin helhet på länken nedan.

Nr 22-2005    Publicerad 2005-07-01 14:00
Företagande
Organisation
Teknik & maskinarbete
Drivningsplanering
Avverkning
Skotning
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Isabelle

Bergkvist

Tidigare anställd
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.