Gå till:

Älgens vinterfoder – tillgång och utnyttjande

Det pratas alltmer om en älgstam i balans med sina foderresurser. Vad är då foder för en älg, var finns det och hur mycket utnyttjar älgen?

Det moderna skogsbruket har skapat stora foderresurser för älg. Genom trakthyggesbruket skapas en mosaik av områden med mycket foder på träd och buskar. En vuxen älg behöver äta ungefär fem kilo kvistar (torrvikt) under ett vinterdygn. En ungtall kan innehålla allt mellan 100 och 400 gram foder, en björk mellan 50 och 150 gram.
Det här är några av de uppgifter som redovisas i denna litteratursammanställning av hur mycket vinterfoder som finns på enskilda träd och i landskapet och hur detta foder utnyttjas av älg.
Men älgen lever i ett föränderligt landskap. Mängden foder kan snabbt ändras av snöfall, skogsbruk och stormar. Om man i förvaltningen av en älgpopulation vill ta hänsyn till fodersituatuionen måste detta därför ske för ett större område, t.ex. ett älgskötselområde.

Nr 3-2005    Publicerad 2005-01-01 00:03
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Roger Bergström

Skogforsk
 018-18 85 59

Kjell Danell

SLU
 070-374 79 79

Lars Edenius

SLU
 090-786 83 41

Inga-Lill Persson

SLU
 090-786 83 94
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.