Gå till:

Skogsskötsel och älgskador i tallungskog

Det finns ett samband mellan älgtäthet och skador i tallungskogarna. Men sambandet är komplext och beror på många olika faktorer.

Det är några av resultaten från en omfattande sammanställning av de kunskaper som finns idag om älg och älgskador i skog. Studien baseras huvudsakligen på nordisk forskningslitteratur.

Älgens betning påverkar många tallungskogar negativt. Tillväxten sjunker och bestånden blir glesa. Betningen ger också bestående tekniska skador på många träd. De ungskogar som klarar sig bäst är jämna, välslutna bestånd där de enskilda träden har kunnat utvecklas relativt fritt från konkurrens. Detta ger tallar mer:

 - Kraftigare skott och en större barrmassa som tål betning bättre.

- Grövre toppskott, som kan undgå betning.

- Högre diametertillväxt, som snabbt ger träd som älgen inte kan bryta ner så lätt.

Publicerad 2003-01-01 00:06
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Sten Lavsund

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.