Gå till:

Plantaktuellt nr 1 2001 - snytbagge special

Sexton sidor med artiklar från snytbaggeforskningens front hittas i detta nummer av Plantaktuellt.

Specialnumret av Plantaktuellt är resultatet av ett samarbete med forskningsprogrammet Snytbagge 2005. Programmet bekostas delvis genom avgifter som plantodlarna betalar för insekticidbehandlade plantor. I Plantaktuellt nr 1, 2001, finns artiklar med snytbaggehistorik, snytbaggens födoval, hur snytbaggar lokaliserar plantorna, skador på brända hyggen, skyddseffekter av Bugstop, effekter av inversmarkberedning, mekaniska plantskydds påverkan på rotutvecklingen skillnad mellan olika planttyper, miniplantor, effekten av plantans grovlek, mindre skador på sticklingar och gnagavskräckande ämnen som motmedel.

Plantaktuellt startade 1997 som ett populärvetenskapligt nyhetsbrev från Högskolan Dalarna. Från och med år 2000 gavs Plantaktuellt ut i samarbete mellan Skogforsk och Högskolan Dalarna, och 2007 tillkom även SLU i redaktionen. Plantaktuellt kom ut med fyra nummer per år till och med 2012. Den främsta målgruppen har hela tiden varit skogsbrukets plantskolor, men Plantaktuellt riktade sig också till de som arbetar med skogsvård samt till forskare inom plantor och föryngring.

Nr 24-2001    Publicerad 2001-01-01 00:01
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
Skogsskador
Insektsskador
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Christer Nyström

Mats Hannerz

Silvinformation
 070-528 85 54

Göran Nordlander

SLU
 018-67 23 65

Niklas Björklund

Claes Hellqvist

SLU
  023-77 85 28

Magnus Petersson

Göran Örlander

Ordförande, Skogforsk
 0470-893 62

Anders Lindström

Åke Thorsén

Staffan Mattsson

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.