Gå till:

Stress och psykosociala besvär bland skogsmaskinförare

Stress och psykosociala förhållanden ägnas stor uppmärksamhet i dagens arbetsmiljödebatt. Även i skogsbruket har snabba och genomgripande förändringar skett av skogsmaskinförarnas arbetsförhållanden.

Det samlade intrycket av intervjuerna är att skogsmaskinförarna inte är stressade i betydelsen att de mår fysiskt eller psykiskt dåligt. Däremot pekar man på att skogsmaskinförarna arbetar under stark tidspress, att arbetstempot är högt och att kraven vad gäller prestation och kompetens ständigt ökar. Särskilt entreprenörerna arbetar också orimligt många timmar per dag.

Nr 16-1999    Publicerad 1999-01-01 00:48
Teknik & maskinarbete
Arbetsmiljö
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Göran Eriksson

Skogforsk
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.