Gå till:

Plantålder och plantstorlek – nya försöksresultat

Resultatet av första årets uppföljning av sex olika planttyper av gran visade att överlevnaden var bäst för de största och kraftigaste plantorna.

Försöket var anlagt på två lokaler i Mellansverige, Ludvika och Tierp. De planttyper som jämförs var sticklingar, barrot och 1,5 respektive 1-åriga plantor odlade i Planta 80 och Planta 90. I artikeln redovisas resultat efter första säsongen i fält. Den dominerande skadegöraren på de två försöksytorna var snytbaggen. Överlevnaden var bäst för de största och kraftigaste granplantorna. Permitrinbehandling av plantorna visade sig ge ett effektivt skydd mot snytbaggeskador. Bland de obehandlade plantorna klarade sig barrotsplantorna bäst, troligen beroende på sin grova stamdiameter. En analys av försöksmaterialet visade att de överlevande plantorna hade 20 % större diameter än de plantor som dött. Även sticklingar visade en god överlevnad. I artikeln spekuleras kring vad som händer när förbudet mot användning av permitrin träder i kraft.

I och med att plantgruppen i Garpenberg fick ny huvudman 1997 skapades ett nytt informationsblad Plantaktuellt som ersatte Plantnytt som tidigare gavs ut av SLU. Från och med år 2000 delades redaktörskapet för Plantaktuellt mellan Högskolan Dalarna och Skogforsk.

Nr 37-1999    Publicerad 1999-01-01 00:01
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Christer Nyström

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.