Gå till:

Kan små skogsplantor ge billigare och bättre föryngringar?

Artikeln redogör för tänkbara fördelar med att plantera små och unga plantor jämfört med konventionella.

Författarna resonerar kring nuvarande kunskap om betydelsen av ålder och storlek på plantan för att den skall angripas och eventuellt överleva angrepp av snytbagge. Kanske kan en tillräckligt liten ung planta undgå angrepp det första året efter plantering? Om så skulle vara fallet diskuteras vilka konsekvenser det skulle kunna innebära när det gäller val av planteringstidpunkt (i förhållande till snytbaggens biologi), produktionsupplägg i plantskolan och ekonomiska besparingar. I ett jämförande försök med små tallplantor odlade under 6 veckor i ett miniplantsystem (Jiffy 18) och konventionellt odlade 1-åriga tallplantor (odlade i Plantsystem 80) visade det sig att överlevnaden det första året var bättre för de små än för de större plantorna. Inga snytbaggeangrepp noterades för de små plantorna, medan snytbaggeskador var den dominerande avgångsorsaken för de konventionella plantorna. Avslutningsvis beskrivs fortsatta forskningsinsatser inom området.

I och med att plantgruppen i Garpenberg fick ny huvudman 1997 skapades ett nytt informationsblad Plantaktuellt som ersatte Plantnytt som tidigare gavs ut av SLU. Från och med år 2000 delades redaktörskapet för Plantaktuellt mellan Högskolan Dalarna och SkogForsk.

Nr 38-1999    Publicerad 1999-01-01 00:01
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Bengt Gyldberg

Anders Lindström

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.