Gå till:

Ekologiska regioner och förslag till skoglig naturvårdsstrategi för Karlstads stift

Här beskrivs översiktligt stiftets naturförhållanden med avseende på geologi, mark, terrängtyper, högsta kustlinjen, klimat, sjöar och vattendrag.

Karlstads stift nyindelar för närvarande sitt markinnehav. Varje bestånd beskrivs med avseende på naturvärde enligt Skogsbiologernas system. Parallellt med nyindelningen sker nyckelbiotopsinventering.

Nr 20-1999    Publicerad 1999-01-01 00:44
Hänsyn
Naturhänsyn
Kulturhänsyn
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Lena Gustafsson

Skogforsk
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.