Gå till:

Raka stammar behöver inte betyda god virkeskvalitet

Uppföljningar av äldre försök med olika behållartyper visar att mindre stamkrökar försvinner med tiden, men negativa virkesegenskaper kvarstår.

Ett tallförsök som anlades i slutet av 1970-talet med olika behållartyper har återkommande inventerats. Vissa behållartyper som var vanliga på den tiden, till exempel Paperpot och Pottebrett (plastkruka som liknar den då vanligt använda Kopparforskrukan), gav upphov till en hög frekvens stamkrökar i ungdomsstadiet. Andel träd med olika grad av stambaskrök registrerades 1986 och 1997. Den senare inventeringen 1997 visade att de krökar som yngre instabila träd uppvisat tidigare försvann med tiden. Från 1986 hade andelen raka stammar ökat från 62 % till 90 % 11 år senare. Inne i stammen kvarstår dock troligen kvalitetsproblem i form av märgavvikelser och tjurved. Detta antagande bekräftades i senare studier bland annat i en doktorsavhandling presenterad av Göran Rune.

I och med att plantgruppen i Garpenberg fick ny huvudman 1997 skapades ett nytt informationsblad Plantaktuellt som ersatte Plantnytt som tidigare gavs ut av SLU. Från och med år 2000 delades redaktörskapet för Plantaktuellt mellan Högskolan Dalarna och Skogforsk.

Nr 34-1998    Publicerad 1998-01-01 00:01
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Lars Håkansson

Anders Lindström

Göran Rune

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.