Gå till:

Plantstorlekens betydelse- en jämförelse mellan Planta 80 och Planta 90

Inga stora skillnader i plantetablering erhölls i flera jämförande försök med plantor odlade i Planta 80 och Planta 90.

Resultat från utplantering på 17 lokaler visade att överlevnaden första året var något bättre för 2-åriga plantor odlade i den större Planta 90 krukan (90 %). Plantor odlade i den mindre Planta 80 krukan var 1 respektive 1,5 år när de planterades. Dessa hade en överlevnad av 85 % efter en säsong i fält. Skillnader i överlevnad mellan ettåriga och äldre plantor verkar öka med ökat snytbaggetryck. Författaren diskuterar möjliga orsaker till detta såsom grövre stamdiameter hos de äldre plantorna.

I och med att plantgruppen i Garpenberg fick ny huvudman 1997 skapades ett nytt informationsblad Plantaktuellt som ersatte Plantnytt som tidigare gavs ut av SLU. Från och med år 2000 delades redaktörskapet för Plantaktuellt mellan Högskolan Dalarna och Skogforsk

Nr 33-1998    Publicerad 1998-01-01 00:01
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Christer Nyström

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.