Gå till:

Maskinell plantering

Uppföljning av maskinellt planterade objekt med Silva-Nova visar på tillfredställande biologiska resultat. Manuell expertplantering var dock bäst.

Uppföljningar av ett stort antal maskinellt planterade objekt med planteringsmaskinen Silva-Nova visade att ca 11 % av de planterade plantorna hade planterats otillfredsställande (till exempel dålig tilltryckning av planteringsredskapet eller att plantan låg ovan mark). Vid en jämförelse mellan manuellt expertplanterade plantor och maskinplanterade var skillnaderna i överlevnad drygt 10 % bättre för de manuellt planterade plantorna. Slutsatsen av försöken var att maskinell plantering trots allt ger ett tillfredställande resultat med hänsyn till att ”expertplantering” kanske inte är representativt för manuell plantering.

I och med att plantgruppen i Garpenberg fick ny huvudman 1997 skapades ett nytt informationsblad Plantaktuellt som ersatte Plantnytt som tidigare gavs ut av SLU. Från och med år 2000 delades redaktörskapet för Plantaktuellt mellan Högskolan Dalarna och Skogforsk.

Nr 35-1998    Publicerad 1998-01-01 00:01
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Christer Nyström

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.