Gå till:

Hantering av lövträdsfrö

Denna handbok har utarbetats med målet att åstadkomma en kortfattad faktasamling för de mest aktuella lövtradslagen i vårt land.

Den bygger huvudsakligen på litteraturstu­dier. Sentida forskningsresultat härstammar nästan undantagslöst fran länder söder om vårt, och därmed också från klimatlagen, som är gynnsammare än vårt. Detta förhal­lande och det faktum att de rekommendationer som bygger på olika experiment inte all­tid är entydiga gör att vi oftast inte kan beskriva ett entydigt bästa handlingssätt.

Nr 29-1998    Publicerad 1998-01-01 00:01
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Ann Lindberg

Skogforsk

Martin Werner

Skogforsk
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.