Gå till:

Återföring av aska på skoglig fastmark – effekter på trädens koncentration av tungmetaller

Den ökade användningen av skogsbränsle ger stora  mängder aska. En vanlig uppfattning är att askan bör återföras till skogsmarken för att skapa ett kretslopp av näringsämnen och motverka försurning.

Aska innehåller, förutom viktiga växtnäringsämnen, även tungmetaller som träden tagit upp från marken. I jämförelse med de trädrester som normalt lämnas tillförs tungmetallerna med vedaskan i en mer lättlöslig form och koncentrerad till markens ytskikt vilket innebär en ökad risk för utlakning samt en åtminstone temporär risk för ökat tungmetallupptag i växter och djur.

Nr 16-1998    Publicerad 1998-01-01 00:45
Skogsskötsel
Hänsyn
Askåterföring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.