Gå till:

Bränsleanpassad slutavverkning vid metoder med normala respektive långa toppar

Syftet var att studera ett helt system med avverkning, rundvirkesskotning, risskotning och flisning med avseende på prestationer och kostnader.

SkogForsk har genomfört studier av två metoder för bränsleanpassad slutavverkning.
- Normal bränsleanpassning, där skördaren vinklades snett mot körriktningen vid upparbetning så att riset hamnade bredvid skördaren och virket lades upp bakom rishögen, vinkelrätt mot maskinens körriktning. Toppkapdiametern skulle vara minst 5 cm.
- Långa toppar, där träden fälldes framåt in i beståndet. Virket upparbetades vid sidan av maskinen så att högarna med ris och toppar hamnade i en sträng parallellt med skördarens körriktning. Toppkapdiametern skulle vara minst 14 cm. All rötskadad gran sorterades till högarna med långa toppar.

Nr 33-1997    Publicerad 1997-01-01 00:34
Skogsskötsel
Slutavverkning
0 Kommentarer
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.