Gå till:

Bränning och föryngring – praktiska råd och problem

Hyggesbränning är en bra naturvårdsåtgärd, som dessutom kan ersätta markberedning.

Detta Resultat ger praktiska rekommendationer för hur man skall föryngra brända hyggen och undvika en del av de problem man kan stöta på. Några exempel:

• Det är viktigt att det är tillräckligt torrt i marken då man bränner, så att gräsrötterna dödas ordentligt. Annars blir hygget snabbt gräsbevuxet och maskinell markberedning måste ändå utföras.

• Naturlig föryngring efter brand kan ge mycket fina föryngringar. Det kan dock vara svårt att få fröträden att överleva bränningen.

• Vid plantering är risken stor för skador av rotmurkla och snytbagge. Åtminstone två års hyggesvila är därför nödvändig i de flesta fall.

• Sådd kan vara ett alternativ men då behövs normalt ytterligare preparering av markytan, så att groddplantorna når det kapillära vattnet i mineraljorden.

Nr 3-1997    Publicerad 1997-04-08 13:52
Skogsskötsel
Markberedning
Föryngring
Hänsyn
Naturhänsyn
0 Kommentarer
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.