Gå till:

Bränning - metoder och kostnader 1996/97

Hyggesbränning gynnar den biologiska mångfalden i skogen. Därför förväntas den årliga bränningsarealen i Sverige öka påtagligt.

År 1994 genomförde SkogForsk en enkätundersökning av bl.a kostnad och metod för bränning. För att följa utvecklingen gjordes en ny enkät 1996/97. Den nya undersökningen representerar ett femtiotal objekt med en sammanlagd areal på ca 640 ha.
Några resultat:

• Kostnaderna för hyggesbränning har ökat de senaste åren. I genomsnitt kostade bränning 3 300 kr per hektar, vilket är ca 800 kr dyrare än i 1994 års undersökning. Antagligen beror det på högre bemanning och stora säkerhetsmarginaler.

• Få hyggen tändes med helikopter och dessa hade inte en lägre bränningskostnad än de som tändes manuellt.

• Drygt hälften av de brända hyggena i undersökningen var mindre än tio hektar, vilket är i minsta laget om man vill ha låga kostnader per hektar. Det var huvudsakligen friska blåbärsrismarker på mellanboniteter med måttligt tjocka humustäcken som brändes.

Nr 6-1997    Publicerad 1997-08-08 14:02
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Dan Westerberg

Tidigare anställd
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.