Gå till:

Spån från sågverksindustrin – ett framtida odlingssubstrat vid produktion av skogsplantor?

Spån och torv
Foto: Jonas Palm
Vid täckrotsodling är det vanligast att odla plantorna i torv. Artikeln redovisar resultat när man odlar tall i såg/hyvelspån från olika trädslag.

Av resultaten framgår att plantbildning och utveckling för tallplantor odlade i tall- och björkspån var otillfredsställande. Generellt visade det sig att odling vid lägre kvävegivor (3 g N per m2 och vecka) gav en sämre plantutveckling än odling i spån vid en högre giva (6 g N per m2 och vecka). Plantor som odlats i granspån vid den högre kvävegivan hade en likartad utveckling (höjd, diameter, och vikt) som motsvarande plantor i torv. I artikeln diskuteras eventuella orsaker till skillnader i resultat mellan de olika substrattyperna samt hur en fortsatt forskning inom området bör inriktas.

Plantnytt var en serie populära forskningsrapporter som gavs ut åren 1980-1996 av Skogsbrukets plantgrupp, en enhet på Sveriges lantbruksuniversitet i Garpenberg.

Nr 38-1996    Publicerad 1996-11-04 12:39
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Anders Mattsson

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.