Gå till:

Snytbaggen – det största enskilda problemet vid skogsplantering?

Foto: Hans Ager
Artikeln ger en lägesbeskrivning och historik kring metoder för att bekämpa snytbaggen i samband med anläggning av ny skog.

Artikeln behandlar den rådande situationen år 1996 när det gäller skydd mot snytbaggen. Permitrinet är på väg att förbjudas för användning (slutet på 90 – talet) och andra sätt att minska snytbaggeangrepp gås igenom. Olika skogsskötselåtgärder behandlas och vilka effekter man kan få av att spara skärmträd, tillämpa hyggesvila, markbereda, välja lämplig planttyp och planteringstidpunkt. Artikeln behandlar också utvecklingen av mekaniska skydd, vilka skydd som är aktuella för användning samt vad man kan förvänta sig när det gäller utveckling av skydd i framtiden.

Plantnytt var en serie populära forskningsrapporter som gavs ut åren 1980-1996 av Skogsbrukets plantgrupp, en enhet på Sveriges lantbruksuniversitet i Garpenberg.

Nr 39-1996    Publicerad 1996-11-04 12:42
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Christer Nyström

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.