Gå till:

Stabilitet i äldre täckrotsplanteringar

Paperpot, en riskfaktor för rotsnurr
Foto: Anders Lindström
Resultat presenteras från stabilitetsstudier i 20-åriga täckrotskulturer av tall med referensmaterial från naturligt föryngrade tallkulturer.

Tidigare gjorda studier i unga täckrotsplanteringar (7 – 8 år gamla) visade att plantor som odlats i krukor som orsakat rotsnurr (till exempel Kopparfors och Paperpot) kunde drabbas av instabilitet som i sig orsakade basala stamkrökar och i värsta fall rotbrott eller rotvältor. Stabiliteten hos dessa unga planterade träd var betydligt sämre än hos naturligt föryngrade. Den här studien är gjord på ett 20–årigt tallmaterial där plantorna odlats i Paperpot respektive Kopparfors. Resultatet av studien visar att stabiliteten har förbättrats i förhållande till naturligt föryngrade träd som dock fortfarande uppvisar en bättre stabilitet än de planterade. De naturligt föryngrade träden hade en bättre rotfördelning, mindre barkinvallningar i rotsystemet och saknade angrepp av skadesvampen honungsskivling vars närvaro i vissa fall uppgick till 50 % för de planterade plantorna.  

Plantnytt var en serie populära forskningsrapporter som gavs ut åren 1980-1996 av Skogsbrukets plantgrupp, en enhet på Sveriges lantbruksuniversitet i Garpenberg.

Nr 23-1995    Publicerad 1995-11-04 12:26
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Lars Håkansson

Anders Lindström

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.