Gå till:

Svenska Skogsplantor AB – ett företag med inriktning på framtidens skog

Älmfors plantskolan utanför Edsbyn
Foto: Svenska Skogsplantor
I artikeln presenteras det nybildade plantbolaget Svenska Skogsplantor AB

Den 1 januari 1994 bolagiserades skogsvårdsorganisationens fröplantager, fröstationer, plantskolor och terminaler. Uppgiften att producera och distribuera plantor är numer en angelägenhet för det nya bolaget Svenska Skogsplantor AB. I artikeln presenteras bolagets inriktning och affärsidé. De affärsområden som är aktuella är frö och plantor, anläggning av skog, park och trädgård samt grönsaker och blommor. Lövträds- och barrträdsutbud beskrivs, plant-och behållartyper, tillgång till plantagematerial etc. Företagets geografiska spridning samt organisation presenteras liksom vilka tjänster man kan erbjuda kunderna. Exempel på tjänster är leverans av plantor via plantskolor och terminal, leverans till hygge eller kundterminal, anläggning av skog, service mot enskild skogsägare.

Plantnytt var en serie populära forskningsrapporter som gavs ut åren 1980-1996 av Skogsbrukets plantgrupp, en enhet på Sveriges lantbruksuniversitet i Garpenberg.

Nr 7-1994    Publicerad 1994-11-06 19:11
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Lennart Strömberg

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.