Gå till:

Reglering av vegetation och näring vid åkerplantering

Granplantering på herbicidbehandlad jordbruksmark.
Foto: Jonas Palm
I detta nummer av Plantnytt redovisas resultat från ett nio år gammalt planteringsförsök med gran där såväl kemisk ogräsbekämpning som gödsling ingår.

Artikeln redovisar resultatet från ett kontrollerat försök anlagt på åkermark (1985) med 2-åriga täckrotsplantor av gran som inventerades 9 år efter plantering. De behandlingar som ingick i studien var 1) obehandlad kontroll, 2) gödsling med långtidverkande gödselmedel 3) gödsling + herbicidbehandling 4) enbart herbicidbehandling. När det gäller överlevnad var överlevnaden betydligt bättre (ca 20 % bättre än kontrollen) för de plantor som planteras i fläckar med herbicidbehandling (behandling 3 och 4). Herbicidbehandlingen har även haft en signifikant positiv effekt höjd- och diametertillväxt. Någon sådan effekt kunde inte noteras för gödslingen. Vid beräkning av stamvolym uttryckt i relativa tal där kontrollen satts till 100 erhölls följande relationer mellan behandlingarna: 1) 100, 2) 129, 3) 217, 4) 234.

Plantnytt var en serie populära forskningsrapporter som gavs ut åren 1980-1996 av Skogsbrukets plantgrupp, en enhet på Sveriges lantbruksuniversitet i Garpenberg.

Nr 2-1994    Publicerad 1994-11-06 18:54
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Christer Nyström

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.