Gå till:

Planteringstidpunktens betydelse

I senaste laget?
Foto: Jonas Palm
I detta nummer av Plantnytt sammanfattas ett urval av undersökningar kring planteringstidpunktens betydelse för plantornas etablering.

Författaren har sammanställt resultatet från ett antal undersökningar med målsättningen att utreda när det är lämpligt under säsongen att plantera skogsplantor för att få ett lyckat resultat. Slutsatsen är att det finns relativt få undersökningar kring planteringstidpunkt som behandlar täckrotsplantor och de flesta undersökningar av denna planttyp härrör från Finland. När det gäller barrotsplantor finns det flera undersökningar som pekar mot att vårplantering ger de bästa resultaten. När det gäller täckrot fungerar även sommarplantering under förutsättning att det inte är för torrt. Även höstplantering kan fungera. En genomgående slutsats från flera undersökningar är att oberoende av planteringstidpunkt är det absolut mest väsentliga att plantan så snabbt som möjligt kan ta upp vatten i tillräcklig utsträckning.

Plantnytt var en serie populära forskningsrapporter som gavs ut åren 1980-1996 av Skogsbrukets plantgrupp, en enhet på Sveriges lantbruksuniversitet i Garpenberg.

Nr 4-1994    Publicerad 1994-11-06 18:59
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Christer Nyström

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.