Gå till:

Nya regler för handel med frö och plantor

Köp inte grisen i säcken, begär intyg.
Foto: Stefan Lethilä
Artikeln behandlar de nya regler som gäller från den 1:a juli 1994 när det gäller handel med frö och plantor presenteras.

I artikeln ges en bakgrund till införandet av ett nytt system för handel med frö och plantor. En anpassning till OECD;s regelverk kommer att ske och nästa steg blir den svenska EU-anslutningen. Uppsatsen tar i ordning upp vad som gäller för registrering av de som handlar med frö och plantor, hantering av rikslängd för frötäktsområden, stambrev, isärhållning av trädslag och frö, intyg/märkning och vad som gäller vid införsel av skogsodlingsmaterial. Också övergångsbestämmelser specificeras.

Plantnytt var en serie populära forskningsrapporter som gavs ut åren 1980-1996 av Skogsbrukets plantgrupp, en enhet på Sveriges lantbruksuniversitet i Garpenberg.

Nr 6-1994    Publicerad 1994-11-06 19:07
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Lennart Ackzell

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.