Gå till:

Småskalig delmekaniserad skogsplantering

Foto: Sigge Falk
Prototyper av delmekaniserade system för markberedning och plantering av täckrotsplantor presenteras i artikeln.

Hyggesstorleken i privatskogsbruket är ofta så pass liten att storskalig teknik för skogsföryngring blir onödigt dyr genom bland annat höga förflyttningskostnader. Det finns således ett utrymme för att använda en småskalig teknik på sådana objekt. Artikeln beskriver resultatet av användning av en liten basmaskin som väger endast 900 kg och som är försedd med midjestyrning och hydrostatiskt drivna band som ger god terrängframkomlighet. Maskinen kan lätt flyttas med hjälp av personbilssläp. Två olika markberedningsaggregat testades, ett fräs- och ett grävskopeaggregat som monterats på maskinen. Planteringsförsök med tall och gran visade på bra biologiskt resultat för båda aggregaten, till och med något bättre än konventionell harvning som utgjorde referens. Trots att systemet fungerade tekniskt bra, så blev däremot prestationen låg (0,25 ha/dag). Författarna anser det dock fullt möjligt att prestationen skulle kunna förbättras till 0,75 – 1 ha/dag. Om planteringen görs samtidigt med markberedningen kan samordningseffekter erhållas och planteringen förenklas. I artikeln diskuteras fördelar med att ha en skonsammare markberedning och maskinsystem som skulle kunna användas vid skötselmetoder som kräver skonsam markberedning t ex föryngring under skärm.

Plantnytt var en serie populära forskningsrapporter som gavs ut åren 1980-1996 av Skogsbrukets plantgrupp, en enhet på Sveriges lantbruksuniversitet i Garpenberg.

Nr 1-1992    Publicerad 1992-11-06 18:19
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Lars Hedman

Lars Håkansson

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.