Gå till:

Plantbildning efter stress under första groningsveckan

Fröet gror
Foto: SLU
Artikeln behandlar hur plantbildningen påverkas av korta perioder av tork- och temperaturstress under fröets första groningsvecka.

I studien ingår ett högkvalitativt och ett sämre fröparti som utsatts för dramatiska förändringar i temperatur och fuktförhållanden, liknande de som kan uppkomma vid driftstörningar i en plantskola under groningsfasen. Ett värmesystem som inte fungerar kan ge temperaturer under noll i ett växthus. Det kan också uppstå temperaturer över 40 grader om ventilationen inte fungerar som den ska. Resultaten visade att exponering för den låga temperaturen – 5 grader gav mycket allvarliga skador när groningsprocessen startat. Kort exponering för + 40 grader påverkade inte något av fröpartierna medan + 50 grader gav en stark negativ påverkan på plantbildningen. Behandling vid låg luftfuktighet gav dock mindre skador sannolikt beroende på att evapotranspiration gav kylning som möjliggjordes genom att luften inte var mättad. Effekten på plantbildningen av korta perioder med temperatur- och fuktstress kan beskrivas som en funktion där groningsfas, stresstyp och stresstid ingår som oberoende parametrar.

Plantnytt var en serie populära forskningsrapporter som gavs ut åren 1980-1996 av Skogsbrukets plantgrupp, en enhet på Sveriges lantbruksuniversitet i Garpenberg.

Nr 4-1992    Publicerad 1992-11-06 18:28
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Urban Bergsten

Kristina Wiklund

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.