Gå till:

Odlingsteknik för täckrotsplantor av björk

Foto: Christer Nyström
Artikeln presenterar resultat från ett försök med björk med som har odlats konventionellt, med toppbeskärning och med långnattsbehandling.

Med syfte att åstadkomma en björkplanta med egenskaper som gör att den etablerar sig effektivt i fält prövades tre olika sätt att producera björkplantor. Björkfrö såddes först i miniplantbehållare och efter ca 1 månad omskolades plantorna i stora slutbehållare (270 ml). Efter ytterligare 1 månad i växthus flyttades plantorna ut på friland, de var då ca 25 cm höga. En tredjedel av dessa plantor klipptes då ner till 10 cm höjd. Samtidigt påbörjades långnattsbehandling (16 timmar natt under 3 veckor) av en annan tredjedel. Resultat visar bland annat att klippning reducerar höjdtillväxten, men att man kan drabbas av dubbeltoppar. Långnattsbehandlingen har varit mycket effektiv att stoppa höjdtillväxten som avslutats helt och hållet. Sluthöjd för de olika behandlingarna var ca 75 cm för kontrollplantorna, 55 cm för de klippta och 30 cm för de långnattsbehandlade plantorna. Se vidare fältresultat i Plantnytt nr 1993:5-6.

Plantnytt var en serie populära forskningsrapporter som gavs ut åren 1980-1996 av Skogsbrukets plantgrupp, en enhet på Sveriges lantbruksuniversitet i Garpenberg.

Nr 6-1992    Publicerad 1992-11-06 18:35
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Christer Nyström

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.