Gå till:

Kemiska bekämpningsmedel i skogsplantskolor

Foto: Cristina Ericson
Resultat från Yrkesinspektionens undersökning 1991 hur skogsplantskolor hanterar kemiska bekämpningsmedel.

Under 1991 undersökte Yrkesinspektionen hur skogsplantskolorna i Västernorrlands- och Jämtlands län hanterade kemiska bekämpningsmedel. De 15 plantskolor som ingick i studien producerade 184 miljoner plantor (35 % av total produktion). Av de använda medlen var 80 % fungicider och 20 % herbicider. Inga insektsmedel användes. Det visade sig vara stora skillnader mellan plantskolor när det gällde förbrukning av kemiska bekämpningsmedel. De små använde i genomsnitt dubbelt så mycket bekämpningsmedel som de stora plantskolorna. Besprutningsarbetet sköts på ett tillfredställande sätt, men nya bestämmelserna kring användning av kemiska bekämpningsmedel följs inte alltid. Yrkesinspektionen drog slutsatsen att plantskolorna bör se över sin användning av kemiska medel och varudeklarera sina plantor inför leverans.

Plantnytt var en serie populära forskningsrapporter som gavs ut åren 1980-1996 av Skogsbrukets plantgrupp, en enhet på Sveriges lantbruksuniversitet i Garpenberg.

Nr 2-1992    Publicerad 1992-11-06 18:22
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Cristina Ericson

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.