Gå till:

Gransticklingar - ett alternativ till fröplantor

Foto: SLU
Artikeln sammanfattar resultat efter 8 år från ett jämförande försök mellan sticklingar och fröplantor av gran utlagt av Institutet för skogsförbättring.

Artikel beskriver resultatet från jämförande försök med ett sticklingsmaterial av gran och fröplantmaterial med samma genetiska ursprung. Försöket bestod av kontrollerade försök och praktiska planteringar där man lagt ut fasta provytor där man följt plantornas höjd, diameter och avstånd mellan grenvarv. Både höjdtillväxt, diameterutveckling och överlevnad var genomgående bättre för sticklingarna jämfört med fröplantorna både i de kontrollerade försöken och på provytorna i de praktiska planteringarna. Undersökningens upphovsmän (Pelle Gemmel, Göran Örlander (båda SLU) och Karl-Anders Högberg, Inst. För skogsförbättring) menar dock att det inte är möjligt att på grundval av dessa försök dra slutsatsen att sticklingar generellt är bättre än fröplantor eftersom bara två plantpartier ingår i studien.

Plantnytt var en serie populära forskningsrapporter som gavs ut åren 1980-1996 av Skogsbrukets plantgrupp, en enhet på Sveriges lantbruksuniversitet i Garpenberg.

Nr 3-1992    Publicerad 1992-11-06 18:25
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Cristina Ericson

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.