Gå till:

Reglering av vegetation och näring i samband med plantering

Behandling med Folar (vänster), behandlad yta (mitten) och obehandlad yta (höger).
Foto: SLU
Vegetation kan hämma plantornas etablering på bördiga marker. Ett försök med kemisk bekämpning och gödsling visade dock på måttliga effekter.

I en studie från ett bördigt område i Uppland jämfördes plantornas etablering och höjdutveckling efter behandling med kemiska ogräsmedel (Gardoprim och Folar) samt ogräsmedel i kombination med gödsling. De kemiska ogräsmedlen lyckades minska gräsuppslaget. Plantornas höjdtillväxt var signifikant lägre i de obehandlade försöksleden i ett av två försöksområden, men inte i det andra. Gödslingen hade ingen märkbar effekt under de två år försöken följdes.

[Godkännanden av Folar 460 SC och Gardoprim 500 FW upphörde 1997 respektive 1999.]

Plantnytt var en serie populära forskningsrapporter som gavs ut åren 1980-1996 av Skogsbrukets plantgrupp, en enhet på Sveriges lantbruksuniversitet i Garpenberg.

Nr 5-1991    Publicerad 1991-11-04 11:48
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Cristina Ericson

Christer Nyström

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.