Gå till:

Lagringstidens inverkan på planteringsresultatet

Högst en vecka i kartong.
Foto: SLU
Längre lagring på hygget bidrar till sämre vitalitet hos plantorna. En studie jämförde lagringstidens betydelse.

Plantor som befinner sig i skottskjutningsfasen är särskilt känsliga för lagring innan de planteras, men även plantor i vila kan hämmas av att lagringen på hygget blir för lång. I en studie undersöktes hur tall- och granplantors vitalitet påverkas av lagring i kartonger på hygget i väntan på plantering. Provtagningar av plantor gjordes efter 3 dagar samt 1, 2, 3 respektive 5 veckors lagringstid. Försöket upprepades med en vårplantering av frys- och frilandslagrade plantor, och en höstplantering av plantor i växt. Resultaten visar att man inte bör lagra plantor i kartonger på hygget under längre tid än cirka en vecka. Redan två veckors lagring kan under vissa förhållanden ta död på en stor andel av plantorna. Vitalitet, rotaktivitet och fotosynteseffektivitet avtog efter ett par veckors lagring i höstplanteringsförsöket.

Plantnytt var en serie populära forskningsrapporter som gavs ut åren 1980-1996 av Skogsbrukets plantgrupp, en enhet på Sveriges lantbruksuniversitet i Garpenberg.

Nr 6-1991    Publicerad 1991-11-04 11:54
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Cristina Ericson

Christer Nyström

Magnus Svenningsson

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.