Gå till:

Den maskinella planteringens utveckling

Planteringsmaskinen Silva Nova modell 90M
Foto: Skogforsk
Artikeln sammanfattar historiken och läget för maskinell plantering i Sverige fram till 1990.

Arbete med mekanisering av planteringsarbetet har pågått sedan åtminstone 1960-talet. Det hade länge funnits förhoppningar om att maskiner skulle kunna ta över det mödosamma manuella arbetet, och att en mekanisering eventuellt kan sänka kostnaderna och inte minst möta problemen med brist på arbetskraft. I artikeln ges en kortfattad historik av olika projekt som har drivits av skogsbruket. Den första större satsningen, SHS-ÖSA-projektet, inleddes 1965. Andra satsningar var DORO-Planter och Serlachius planteringsmaskin. Silva Nova var en större satsning som inleddes redan 1969. Projektet har genomgått många olika faser, och när artikeln skrevs fanns förhoppningar om att maskinen kunde kompletteras med automatisk plantmatning och att fler maskiner skulle färdigställas. (Några år efter att artikeln skrevs lades projektet ner och det finns inga Silva Nova planteringsmaskiner kvar idag, däremot finns andra koncept för maskinell plantering i praktisk drift).

Plantnytt var en serie populära forskningsrapporter som gavs ut åren 1980-1996 av Skogsbrukets plantgrupp, en enhet på Sveriges lantbruksuniversitet i Garpenberg.

Nr 2-1991    Publicerad 1991-11-04 11:22
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Ulf Hallonborg

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.