Gå till:

Åtgärder för kontroll av lungmossa i plantskolemiljö

Lungmossa i vegetativ tillväxt
Foto: Nils Cronberg
Lungmossan ställer till stora problem i plantskolor. Täckmaterial, gödsling med Osmocote och sänkning av pH i torven är åtgärder som har testats.

Lungmossa (Marchantia polymorpha) trivs i den fuktiga och näringsrika miljön i en täckrotsplantskola. Om lungmossan breder ut sig kan det innebära sämre dränering, syrebrist och hämmad rottillväxt för plantorna. En studie presenterad i serien Plantnytt undersökte olika åtgärders effekter. Täckmaterial av polystyrenkulor och silversand minskade lungmossans tillväxt. Gödselmedlet Osmocote är långtidsverkande och tillsätts i torven. Eftersom lungmossan är främst beroende av näring från bevattningen antogs att Osmocote skulle minska lungmossans tillväxt.  Någon effekt syntes dock inte i försöken. Om torvens pH sänks till ner mot 4,2-4,4 klarar lungmossan inte av att gro eller växa. I normalfallet tillsätts dolomitkalk till torven för att höja pH-värdet, men detta kan alltså gynna lungmossan.

Plantnytt var en serie populära forskningsrapporter som gavs ut åren 1980-1996 av Skogsbrukets plantgrupp, en enhet på Sveriges lantbruksuniversitet i Garpenberg.

Nr 7-1991    Publicerad 1991-11-04 11:58
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Nils Cronberg

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.