Gå till:

Reglering av vegetation och näring – en väg till bättre föryngringar?

Kemisk ogräsbekämpning med ryggspruta.
Foto: Christer Nyström
Vegetationskonkurrens är ett problem vid plantering på bördiga marker. Försök har genomförts med kemisk bekämpning i kombination med gödsling.

Bristen på näring kan vara en viktig orsak till dålig överlevnad och tillväxt i planteringar. Gödslingen kan ge effekt även på bördiga marker, men där finns samtidigt risken för att gräs och annan vegetation också gynnas av den tillförda näringen. Gödslingen bör därför troligen kombineras med ogräsbekämpning. I en artikel i serien Plantnytt diskuteras finska erfarenheter av ogräsbekämpning och nyanlagda försök i Sverige. I försöken används flera olika kemiska preparat som senare har blivit förbjudna att använda på skogsmark. Resultat från de svenska försöken sträcker sig bara till första vegetationsperioden, men redan då syns att den kemiska behandlingen har hämmat ogräsen. De finska försöken har pågått under längre tid och där visas stora positiva kombinationseffekter av markbearbetning, kalkning, gödsling och kemisk ogräsbekämpning med Gardoprim.

Plantnytt var en serie populära forskningsrapporter som gavs ut åren 1980-1996 av Skogsbrukets plantgrupp, en enhet på Sveriges lantbruksuniversitet i Garpenberg.

Nr 8-1990    Publicerad 1990-11-04 11:08
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Christer Nyström

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.