Gå till:

Hur påverkas plantors utveckling av olika typer av skador?

Foto: Sigge Falk
Skador som inte är livshotande för plantorna kan ändå påverka deras vitalitet och tillväxt. Här redovisas effekten av olika typer av skador.

Toppbetning, barrförluster på grund av insekter och stamskador kan alla påverka plantornas möjligheter att etablera sig och växa. I en studie, som presenteras i serien Plantnytt, utvärderas effekten av några typer av skador. De jämförda försöksleden är toppkapning, 2/3 barrförlust, total barrförlust, stamskada samt en oskadad kontroll. Effekterna mättes som RGC (rottillväxtkapacitet) samt överlevnad och tillväxt efter utplantering. Stamskadade plantor och plantor med barrförlust hade alla en lägre rottillväxt i RGC-testen. De toppkapade hade däremot högre rottillväxt i RGC, men den förbyttes mot en minskning efter första fältsäsongen. Överlevnaden var generellt hög med undantag för stamskadade granar. Skillnaderna i tillväxt var små för gran, däremot högre för tall där de toppkapade hade vuxit sämst. Därefter följde de stamskadade och helt avbarrade tallplantorna. Resultaten visar bland annat att plantor kan tåla till och med en total barrförlust, däremot tappar de i tillväxt. Granen återhämtar sig snabbare än tallen efter toppkapning och barrförluster.

Plantnytt var en serie populära forskningsrapporter som gavs ut åren 1980-1996 av Skogsbrukets plantgrupp, en enhet på Sveriges lantbruksuniversitet i Garpenberg.

Nr 9-1990    Publicerad 1990-11-04 11:13
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Bo Långström

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.