Gå till:

Dubbelplantan – Tall och gran i samma odlingskruka

Foto: SLU
Dubbelplantering med gran och tall kan vara ett alternativ för att öka andelen levande huvudplantor. Metoden är dock dyr och långtifrån utprovad.

Tall och gran har delvis olika miljökrav och känslighet för vissa typer av skador. Man kan därför anta att överlevnaden skulle förbättras om båda trädslagen planteras i samma punkt. Det var utgångspunkten för ett försök där renodlad tall- och granplantering jämfördes med plantering av täckrot med två plantor i varje kruka, där den ena är tall och den andra är gran. Dubbelplantering hade utnyttjats i praktiken vid Fiskeby AB under 1950- och 60-talen med goda resultat. Om tallen skadades av till exempel älg kunde granen ta över. Om tallen var oskadad växte den normalt ifrån granen, som i stället blev undertryckt och inte utgjorde någon konkurrens. Metoden var dock dyr jämfört med enkelplantering.

I den aktuella studien analyserades ett försök med dubbelplantor med tall och gran som var planterade på en kärv lokal i Jämtland. Dubbelplantorna jämfördes med täckrotsplantor med antingen bara tall eller gran. Försöket följdes upp till åtta säsonger efter plantering. Dubbelplantorna hade lägst andel tomfläckar (utan överlevande plantor), tätt följt av plantor med bara tall. Granplantorna, både där en och två granar ingick i samma kruka, hade flest tomfläckar. Frostskador var vanligare på gran medan tall hade en högre andel sorkskador än gran. Efter åtta säsonger var tallarna dubbelt så höga som granarna. Studien visar att dubbelplantor kan öka antalet huvudplantor i en plantering. Sannolikt är metoden mest intressant där man helst vill se tall, men vill använda granplantorna som en säkerhet om dessa skulle skadas. Risker finns också med försämrad stabilitet av att två plantor växer i samma kruka.

Plantnytt var en serie populära forskningsrapporter som gavs ut åren 1980-1996 av Skogsbrukets plantgrupp, en enhet på Sveriges lantbruksuniversitet i Garpenberg.

Nr 10-1990    Publicerad 1990-11-04 11:18
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Pelle Gemmel

Göran Örlander

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.