Gå till:

Rotdöd i skogsplantskolor

Ettårig tall med och utan rotskador.
Foto: SLU
Flera olika sjukdomar kan angripa rötterna på skogsplantor. I artikeln några olika orsaker till rotskador.

Rotskador på täckrotsodlade plantor av gran, tall och contortatall har uppmärksammats både i plantskolor och efter plantering i fält. Rötterna kan angripas av svamparasiter som Cylindrocarpon, Pythium, Fusarium och Alternaria. Alla dessa svampar är så kallade svaga parasiter som normalt finns i jorden, men om plantorna är försvagade kan rötterna ändå angripas. Nedsatt vitalitet hos plantorna och rotsystemet kan bero på stress orsakad av syrebrist eller felaktig användning av bekämpningsmedel. Med en ensidig användning av svampdödande medel (fungicider) kan balansen mellan olika svampar i rotzonen rubbas och öka risken för skador.

Plantnytt var en serie populära forskningsrapporter som gavs ut åren 1980-1996 av Skogsbrukets plantgrupp, en enhet på Sveriges lantbruksuniversitet i Garpenberg.

Nr 3-1989    Publicerad 1989-08-08 12:27
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Liselotte Beyer-Ericson

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.