Gå till:

Omskolning av täckrotsplantor med frysta substratklumpar

Omskolningsbehållare
Foto: Britt Sundberg
Om odlingssubstratet är fruset är det väl sammanhållet. I artikeln beskrivs en teknik för att omskola frusna täckrotsplantor.

Förodling av plantor i små behållare och senare omskolning till större krukor kan utnyttja växthusytan effektivare. I en artikel i serien Plantnytt presenteras en teknik där småplantorna med sina substrat plockas ut ur frys och skolas om till större behållare fyllda med torv. De frysta plantorna placerades i ett uppborrat hål i den uppvattnade torven i de större behållarna. Efter omskolningen placerades plantorna på friland och täcktes omsorgsfullt med snö. Resultaten visade att omskolningen inte påverkat plantornas skottillväxt jämfört med plantor som direktsåtts i de större behållarna. Torrvikten på ovanjordsdelen skiljde sig inte heller, däremot var rottillväxten sämre hos de omskolade plantorna. Studien visar att omskolning mitt i vintern är en fullt möjlig väg att gå.

Plantnytt var en serie populära forskningsrapporter som gavs ut åren 1980-1996 av Skogsbrukets plantgrupp, en enhet på Sveriges lantbruksuniversitet i Garpenberg.

Nr 6-1989    Publicerad 1989-08-08 12:37
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Anders Lindström

Cristina Ericson

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.