Gå till:

Isolering med konstsnö ger bättre lagringsklimat

Foto: Sigge Falk
Ett försök med täckning av skogsplantor med konstsnö visade att temperaturen i rotzonen kunde höjas och hållas mer stabil.

Rötter är mer känsliga för låga temperaturer än skotten hos skogsplantor. I september kan det räcka med minus 5 grader för att skada rotsystemet hos unga barrträdsplantor. Härdigheten ökar sedan under hösten-vintern men fortfarande kan plantrötter skadas om temperaturen blir låg. Riskerna är särskilt stora om plantorna står på upphöjt underlag eller är dåligt isolerade med snö. I en artikel i serien Plantnytt redovisas resultat från en studie där plantlådorna täckts med konstsnö i slutet av januari. Temperaturen mättes i rotzonen och det visade sig att den steg snabbt efter att plantlådorna täckts med hjälp av en snökanon. Den lägsta temperaturen för oskyddade plantor var minus 22 grader och för de snötäckta minus 8 grader. Konstsnön hjälper också till att jämna ut temperaturen under den kritiska perioden på vårvintern när snabba väderomslag kan ge snabba temperaturfall.

Plantnytt var en serie populära forskningsrapporter som gavs ut åren 1980-1996 av Skogsbrukets plantgrupp, en enhet på Sveriges lantbruksuniversitet i Garpenberg.

Nr 7-1989    Publicerad 1989-08-08 12:41
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Anders Lindström

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.