Gå till:

Björkförädling och produktion av björkplantor

Vårtbjörk planterad sju år tidigare i Ekenäs, Finland.
Foto: Cristina Ericson
I Finland är björken ett viktigt trädslag. Artikeln berättar om lärdomar från en studieresa till Finland med björk i fokus.

I Finland producerades i slutet av 1980-talet årligen cirka 15 miljoner björkplantor, motsvarande 7-8 % av den totala plantproduktionen. Den genetiska förädlingen av björk startade på 1940-talet och hittills har man valt ut 3300 plusträd med goda egenskaper. Fröplantager med förädlad björk täcker ungefär hälften av fröbehovet, resten samlas in i utvalda bestånd. För vårtbjörk räknar man med en förädlingsvinst på 25-30 % i volymtillväxt, och dessutom bättre kvalitet. Av de odlade björkplantorna utgörs 80-85 % av vårtbjörk och resten av glasbjörk. Ungefär hälften av plantorna är barrot och hälften täckrot. I artikeln beskrivs plantodlingens olika steg och den kvalitetssortering som sker innan leverans. I Finland planteras björk ofta utan hägn eller stamskydd, och man är där inte lika rädd för viltskador som i Sverige. En väsentligt lägre älgstam kan vara förklaringen.

Plantnytt var en serie populära forskningsrapporter som gavs ut åren 1980-1996 av Skogsbrukets plantgrupp, en enhet på Sveriges lantbruksuniversitet i Garpenberg.

Nr 5-1989    Publicerad 1989-08-08 12:33
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Cristina Ericson

Christer Nyström

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.